در مدل‌های 256 تا 360 وات
پنل های خورشیدی شارپ بهترین برند پنل خورشیدی